Copywriting

Tekst is resultaatbepalend in een onderneming. En een zakelijke tekst moet taalkundig smetteloos zijn, maar ook doelgericht en effectief. Je wilt je doelgroep aanspreken, overtuigen of inspireren en je verhaal afstemmen op het gekozen kanaal. Dat vraagt ook om marketingkennis. Een officieel jaarverslag vraagt om een andere toon dan een verslag in een personeelsblad, en aan een webtekst stel je andere eisen dan aan een brochuretekst. Ook social media heeft een eigen dynamiek. Via LinkedIn communiceer je anders dan via Facebook. Kort gezegd; tekst schrijven is maatwerk.

En er is meer nodig om een geweldige tekst te schrijven. Die vraagt om taalkennis, taalgevoel, het juiste niveau toepassen (B1, B2 enz.), logisch formeren van onderwerpen, correcte interpunctie, spanningsbogen, metaforen maar geen clichés, het juiste tempo, grondige research over het onderwerp zodat je relevante subtekst kan geven, bronnencheck, kennis van de actualiteit, durven schrappen en weten dat je voldoende tijd moet reserveren om te schaven. Als je dit kan combineren met de eerder genoemde doelen dan krijg je een goede tekst.

Aan een moderne zakelijke tekst worden zoveel eisen gesteld dat het geen klusje voor tussendoor is. Naarmate het belang van het resultaat toeneemt neemt het belang van de kwaliteit toe.

Ben je op zoek naar een tekstschrijver die jouw project naar een hoger plan tilt? Neem dan contact op.

Zakelijk redigeren

Redigeren betekent letterlijk; in goede vorm, wat betreft stijl, grammatica en structuur, op schrift krijgen. In het verlengde daarvan geldt algemeen; schrijven is een ambacht, redigeren is een vak.

Tekstredactie betekent; verbeteren op microniveau. Een redacteur signaleert en corrigeert de volgende onderdelen in een tekst;

  Sluit de titel aan bij de tekst?
  Zijn er spel-, taal- of schrijffouten?
  Is de schrijfstijl consequent?
  Is de structuur logisch en duidelijk (begin, midden, eind)
  Is de kernboodschap duidelijk geformuleerd?
  Sluit het taalniveau aan bij de doelgroep?
  Worden tijdsvormen consequent gebruikt?
  Is elk woord functioneel, of zijn er overbodige woorden?
  Worden metaforen en uitdrukkingen correct gebruikt?

Redigeren is niet hetzelfde als corrigeren. Corrigeren gaat hoofdzakelijk over taalfouten en interpunctie, en is het sluitstuk van iedere publicatie. Zowel online als in drukwerk. Het is goed om die twee disciplines te onderscheiden. Laat daarom in de slotfase nog iemand met het oog van een corrector naar de tekst kijken.

Extra aandacht voor redigeren zet je nuttig in bij: drukwerk (vanwege de hoge faalkosten bij fouten) | jaarverslagen | persberichten | magazines (ook online)| juridische documenten | campagnes | webteksten | klantcommunicatie & HR communicatie.

Hulp nodig bij een tekstproject? Neem dan contact op.